سوالات متداول

سوالاتی که زیاد از ما پرسیده‌اید

دستگاه پرکن گرانول

در ماشین آلات خوراک دام معمولا دانه بندی درشت تر می باشد بنابراین از ویبره قوی تری نیز باید برخوردار باشد،

 • اندازه کیسه
 • نوع محصول مورد نظر
 • ابعاد دانه بندی محصول

دستگاه پرکن گرانول برای انتقال مواد از سیستم ویبره استفاده می نماید ولی دستگاه پرکن پودر از ماردون برای انتقال مواد استفاده می نماید.

دستگاه پرکن پودری

 • اتصال سیم ارت دستگاه
 • استفاده از محافظ UPS قبل از ورودی برق دستگاه
 • استفاده از تجهیزات ایمنی در هنگام کار با دستگاه

سیستم انتقال مواد در ماشین آلات پودری به صورت ماردون می باشد،

پودر های چسبنده در هنگام انتقال نیازمند طراحی ویژه می باشد، خوشبختانه این توانایی ویژه در شرکت دارا الکترونیک جهت طراحی این ماشین آلات وجود دارد.

در صورتی که جواب سوال خود را پیدا نکرده‌اید با ما تماس بگیرید

دستگاه پرکن مایع

سرعت دستگاه های پرکن مایع بستگی زیادی به ویسکوزیته مایع پر شونده، تنظیمات اندیکاتور و پمپ جریان سیال دارد.

این سیالات معمولا به صورت از ته پر شونده می باشد. نازل دستگاه سیال مورد نظر را از پایین ظرف بارگیری می نماید.

کلیه دستگاه های پرکن مایع شرکت دارا الکترونیک به سیستم چکه گیر مجهز می باشد و از چکه مایع از نازل دستگاه را پس از بارگیری جلوگیری می نماید.

شرکت دارا الکترونیک عضو گروه صنعتی پند و از دپارتمان فنی و مهندسی بالقوه ای برخوردار می باشد و در این راستا از توان رفع نیاز مشتریان در صنایع مختلف برخوردار می باشد.

تجهیزات جانبی و انتقال مواد

 • همراستا نبودن رولیک ها و پولی ها.
 • دور نبودن  خود رولیک (هم مرکز نبودن رولیک)
 • مواد بروی پولی ها و رولیک ها قرار گرفته است که این امر باعث عملکرد نامناسب دستگاه میشود،پس در دوره های مشخص دستگاه باید تمیز شود.
 • کشش اولیه کم است.
 • رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نمی باشند رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید .
 • قفل شدن رولیک ها
 • بارگیری نا مناسب (نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله) تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در  جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت

نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

 • مواد بروی پولی ها و رولیک ها قرار گرفته است که این امر باعث عملکرد نامناسب دستگاه میشود،پس در دوره های مشخص دستگاه باید تمیز شود.
 • درگیری بر روی وسط نوار انجام نمی گیرد بلکه بروی لبه نوار انجام می شود بارگیری تصحیح شود و بارگیری باید در جهت حرکت نوار باشد.
 • بارگیری نا مناسب (نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله) تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.
 • رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نیستند رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید . برای اطمینان بیشتر از سوئیچ ها استفاده نمایید.
 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.
 • کشیدگی و یا کش آمدن نوار از یک طرف به نوار نو به قدر کافی زمان بدهید تا جا باز کند. اگر بدرستی جا باز نکرد و یا نوار نو نبود ، بخشی از نوار بخش مشکل دار نوار نقاله را جدا نمایید و یک تکه نوار اسپلایس نمایید.
 • رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید
 • بارگیری بروی وسط نوار نمی گیرد بلکه بروی لبه نوار انجام می شود  بارگیری تصحیح شود و بارگیری باید در جهت حرکت نوار باشد.
 • کشیدگی و یا کش آمدن نوار از یک طرف  به نوار نو به قدر کافی زمان بدهید تا جا باز کند. اگر بدرستی جا باز نکرد و یا نوار نو نبود ، بخشی از نوار بخش مشکل دار نوار نقاله را جدا نمایید و یک تکه نوار اسپلایس نمایید.
 • بارگیری نا مناسب (نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله) تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.
 • رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.
 • هلالی یا شمشیری بودن نوار